Locatie nieuws

Griepprik 2012

Lees alles over uw griepprik dit najaar bij de huisarts!
Wees op tijd en kom op onze griepspreekuren.

Minder nachtdienst voor verpleegkundigen

De Nightingale Studie startte op 1 september 2011 en is een grootschalig project dat zich richt op de gezondheid van (voormalige) verpleegkundigen in relatie tot hun beroep en leefomgeving V&VN ondersteunt het belang van het onderzoek.

Beloning voor bezoek aan bejaarden

Verzorgingstehuizen in Den Haag hebben een opmerkelijk alternatief bedacht om de vereenzaming van ouderen in bejaardentehuizen terug te dringen. De zorginstellingen gaan gebruik maken van een beloningssysteem met een taart.

Welkom bij de Stichting Boog

 

Wij zijn een een organisatie die:

 • geïntegreerde eerste lijnszorg levert van aantoonbare goede kwaliteit, waarbij diverse disciplines, zowel intern als extern, met elkaar samenwerken voor het optimale resultaat voor de patiënten;
 • toekomstbestendig is;
 • een aantrekkelijke werkgever is.

 

 

Gezondheidscentra van stichting Boog

De kracht van een gezondheidscentrum onder leiding van Boog is gelegen in:

 • Bereikbare en toegankelijke zorgverlening
 • Bevorderen van zelfredzaamheid van zorgvragers
 • Wederzijds respect in de bejegening
 • Een goede analyse van de hulpvraag
 • Voorkomen van medicalisering
 • Continuïteit in zorgverlening en zorgverleners
 • Goede samenwerking en coördinatie
 • Doelmatige zorg die kostenbewust wordt verleend
 • Ondernemen in de zorg zodanig dat er innovaties tot stand worden gebracht met betrekking tot het primaire proces
 • Goede professionals die verantwoording afleggen

Copyright © 2014 Stichting Boog