Nieuws over Boog-ZON

Per 1 april 2016 zijn de stichtingen BOOG en Zorg Op Noord bestuurlijk gefuseerd. De Raden van Toezicht van beide organisaties zijn samengevoegd.
Mevrouw M.J. Fillekes-Brand is per 1 juni 2016 gestart als nieuwe bestuurder van de stichtingen BOOG en Zorg Op Noord.

Welkom bij de Stichting Boog

Voor vragen over declaraties en nota’s, bel 010 421 47 12 en vraag naar de administratie van Stichting BOOG.

 

Wij zijn een een organisatie die:

 • geïntegreerde eerste lijnszorg levert van aantoonbare goede kwaliteit, waarbij diverse disciplines, zowel intern als extern, met elkaar samenwerken voor het optimale resultaat voor de patiënten;
 • toekomstbestendig is;
 • een aantrekkelijke werkgever is.

 

 

zuiderkroonGezondheidscentra van stichting Boog

De kracht van een gezondheidscentrum onder leiding van Boog is gelegen in:

 • Bereikbare en toegankelijke zorgverlening
 • Bevorderen van zelfredzaamheid van zorgvragers
 • Wederzijds respect in de bejegening
 • Een goede analyse van de hulpvraag
 • Voorkomen van medicalisering
 • Continuïteit in zorgverlening en zorgverleners
 • Goede samenwerking en coördinatie
 • Doelmatige zorg die kostenbewust wordt verleend
 • Ondernemen in de zorg zodanig dat er innovaties tot stand worden gebracht met betrekking tot het primaire proces
 • Goede professionals die verantwoording afleggen

Copyright © 2017 Stichting Boog