Nieuws over Boog-ZON

Per 1 april 2016 zijn de stichtingen BOOG en Zorg Op Noord bestuurlijk gefuseerd. De Raden van Toezicht van beide organisaties zijn samengevoegd.
Mevrouw M.J. Fillekes-Brand is per 1 juni 2016 gestart als nieuwe bestuurder van de stichtingen BOOG en Zorg Op Noord.

Welkom bij de Stichting Boog

Wij zijn een een organisatie die:

 • geïntegreerde eerste lijnszorg levert van aantoonbare goede kwaliteit, waarbij diverse disciplines, zowel intern als extern, met elkaar samenwerken voor het optimale resultaat voor de patiënten;
 • toekomstbestendig is;
 • een aantrekkelijke werkgever is.

 

 

zuiderkroonGezondheidscentra van stichting Boog

De kracht van een gezondheidscentrum onder leiding van Boog is gelegen in:

 • Bereikbare en toegankelijke zorgverlening
 • Bevorderen van zelfredzaamheid van zorgvragers
 • Wederzijds respect in de bejegening
 • Een goede analyse van de hulpvraag
 • Voorkomen van medicalisering
 • Continuïteit in zorgverlening en zorgverleners
 • Goede samenwerking en coördinatie
 • Doelmatige zorg die kostenbewust wordt verleend
 • Ondernemen in de zorg zodanig dat er innovaties tot stand worden gebracht met betrekking tot het primaire proces
 • Goede professionals die verantwoording afleggen

Copyright © 2016 Stichting Boog