Nieuws over Boog-ZON

De Raden van Toezicht van de stichtingen BOOG en Zorg op Noord (ZON) hebben op 23 september 2015 de intentie uitgesproken samen te gaan werken op zorginhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk vlak en te onderzoeken of het mogelijk is een vorm van fusie aan te gaan per 1 januari 2016.


Een profiel van de bestuurder passend bij de gecombineerde organisatie BOOG/ZON wordt door de Raden van Toezicht opgesteld.

Welkom bij de Stichting Boog

Wij zijn een een organisatie die:

 • geïntegreerde eerste lijnszorg levert van aantoonbare goede kwaliteit, waarbij diverse disciplines, zowel intern als extern, met elkaar samenwerken voor het optimale resultaat voor de patiënten;
 • toekomstbestendig is;
 • een aantrekkelijke werkgever is.

 

 

zuiderkroonGezondheidscentra van stichting Boog

De kracht van een gezondheidscentrum onder leiding van Boog is gelegen in:

 • Bereikbare en toegankelijke zorgverlening
 • Bevorderen van zelfredzaamheid van zorgvragers
 • Wederzijds respect in de bejegening
 • Een goede analyse van de hulpvraag
 • Voorkomen van medicalisering
 • Continuïteit in zorgverlening en zorgverleners
 • Goede samenwerking en coördinatie
 • Doelmatige zorg die kostenbewust wordt verleend
 • Ondernemen in de zorg zodanig dat er innovaties tot stand worden gebracht met betrekking tot het primaire proces
 • Goede professionals die verantwoording afleggen

Copyright © 2016 Stichting Boog